Malířská performance byla provedena na hudbu Ludwiga van Beethovena - klavírní sonátu Pastorální, op. 28 v podání vynikající klavíristky Boženy Englerové. Klavíristka hrála na klavír, na kterém kdysi v Mariánských Lázních hrál i samotný Johann Strauss.

Po namalování obrazu zaznamenávajícím energii Beethovenovy hudby provedl Vladimír Kiseljov přítomné návštěvníky svou výstavou a detailně hovořil o jednotlivých dílech. Padlo i několik odborných dotazů z publika, které doplnily tuto jedinečnou událost – živou malířskou performanci.

Po zajímavém autorově výkladu k jednotlivým obrazům následovalo malé občerstvení, po němž se autor ještě rozhovořil v neformální diskusi s částí publika.

Kiseljov je tvůrce v oborech malby, nástěnné malby, scénografie, režie, performance, arteterapie, libretista a spisovatel. Jeho díla vznikají v úzkém propojení hudby, barvy a pohybu Ducha v prostoru. Maluje obrazy zachycující energii hudby přímo na koncertech, jedná se o světový unikát. Zachycuje svým dílem proud energie, který pramení z jeho osobního pochopení a prožití hudby a různých mytologií, pohádek a symboliky.

Snaží se svým dílem pozitivně působit na společnost a vnášet energické duchovní impulzy do všedního života svého okolí. Proto realizuje často díla ve veřejném prostoru, ať už jako nástěnnou malbu, performance nebo výstavu maleb.

Autor na svých zářivě barevných obrazech zachycuje pozitivní energii hudby a mytologie a vytváří vlastní svět, který v divákovi probouzí fantazii, otvírá a prohlubuje cestu do vlastního nitra. Obrazy jsou inspirované i duchovním světem J. W. Goetha a Richarda Wagnera, kteří oba v Mariánských Lázních často pobývali a nacházeli zde inspiraci pro svá zásadní díla, jako je Faust, Lohengrin, Parsifal, Mistři pěvci norimberští a další.

Součástí výstavy je i unikátní šestidílný polyptich Svět a roční doby o rozměrech 365 x 222 cm, zobrazující vnitřní tmel našeho bytí v průběhu lidského života a jeho spojení s koloběhem a duchem přírody. O tomto díle se autor rozhovořil nejšířeji. Setkávají se v něm duchovní symbolika a odkazy na moderní konzumní společnost, lidské vztahy, ideje, touhy a sny.

Výstava je akcí Sdružení Richarda Wagnera v Brně, kterého je autor prezidentem.

Další informace o autorovi

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.