Dne 30. září převzal místostarosta Znojma Pavel Balík čestné vyznamenání za zásluhy o přeshraniční rozvoj rakousko-české spolupráce.

Slavnostní ceremoniál se udál ve štukovém sále louckého kláštera, kde si Pavel Balík převzal toto vyznamenání z rukou zplnomocnšného velvyslance Spolkové republiky Rakousko v České republice Ferdinanda Trauttmansdorfa.

V projevu velvyslanec vyzdvihl jeho zásluhy a přímo řekl: "Zanechal jste  stopy přes naše hranice, které bychom měli následovat. Vybudoval jste přes hranice cestičky a mosty, ze kterých se staly široké cesty, které chceme využívat, jste pro nás všechny příkladem."

Pavel Balík se skromností sobě vlastní řekl, že se nejedná o jeho zásluhy, ale o práci desítek a stovek lidí ,kteří této přeshraniční spolupráci pomohli.

Slavnostní hopředávání ocenění se zúčastnil a poblahopřál i hejtman jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek(ČSSD). Naproti tomu senátorka za Znojmo RNDr. Marta Bayerová (KSČM) uvedla: "Jeho vyznamenání za zásluhy o Rakousko se opravdu účastnit nemusím."

Pavel Balík

se narodil v roce 1950 ve Znojmě. Po absolvování Strojní fakulty VUT v Brně pracoval v I. brněnské strojírně a Keramických závodech Znojmo jako konstruktér, projektant a technický ředitel. Po listopadu 1989 se angažoval v Občanském fóru, v roce 1992 byl zvolen poslancem Federálního shromáždění. V roce 1994 byl zvolen starostou města Znojma a tuto funkci vykonával tři volební období. Od roku 2006 zastává funkci místostarosty města Znojma. Do Zastupitelstva Jihomoravského kraje byl Pavel Balík zvolen v roce 2004 a opětovně v roce 2008. Dne 3. září 2010 byl zvolen členem Rady Jihomoravského kraje. Do jeho kompetence patří oblast kultury.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.