Tento týden jsme informovali o vesnici Kadov, kde si na dům pověsili obrácený kříž zde. Protože čtenáři projevili o tento případ zájem, přinášíme jeho další pokračování a zjištěné nové skutečnosti.

Vyvěšení kříže ve vesnici zvedlo vlnu nevole u věřících i ateistů. Se žádostí, aby byl tento kříž sejmut, oslovili občané starostku obce. Starostka Marie Vodičková osobně žádala dotčeného občana, aby takto pohaněný symbol z domu odstranil. Místní si nepřejí, aby byl kříž takto urážen a mají též obavu o reputaci obce, kterou navštěvují i cizí lidé a nechtějí být s tímto případem spojováni. Interpelace starostky vyšla naprázdno.

Majitel domu ji vysvětlil: "Jsme satanisté a takto si svoje domy označujeme. Je to naše víra a náš majetek, tak nám do toho nemá kdo co mluvit." Kříž zůstává nadále na svém místě.

Oslovený právní zástupce k tomu poznamenal, že zde byla možná naplněna skutková podstata trestného činu výtržnictví podle § 202 tr. zák. a § 198 tr. zák.

 Argument, že oficiální symbol "Církve Satanovy" je obrácený kříž, neobstojí, neboť Ministerstvo kultury nemá toto sdružení v registraci církví a náboženských společností, kterých je u nás evidováno 35.

Satanismus u nás

 U jeho začátku stál v devadesátých letech frontman blackmetalové skupiny Root Jiří Valter alias Big Boss. Po jeho stažení z veřejného působení převzala vedení církve takzvaná Rada třinácti a nazvali se První Česko-Slovenský Chrám Církve Satanovy. Toto satanské učení vychází ze satanské bible napsané v roce 1969 Antonem Szandor LaVeyem.

Kniha je inspirovaná nihilismem, sociálním darwinismem a Fridrichem Nietzschem. Za smysl své existence považují konzumní sebeuspokojení a kladení sama sebe do středu veškerého dění, tento souhrn myšlenek je někdy nazýván egoteismus.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.