Počátky vzniku podzemí se datují do 14. století.Chodby podzemí jsou až čtyři patra pod historickým jádrem města.

Původní funkcí podzemí bylo uchovávat zemědělské produkty včetně vína a sloužilo tak zdejším měšťanským domům. V dobách válečného ohrožení převzaly chodby znojemského podzemí roli důležitého a nedílného článku pevnostního systému města.

Město duchů 

Když se roku 1645 zmocnili Švédové lstí města Znojma, ukryli se prý jeho obyvatelé do rozsáhlých podzemních prostor, v nichž měli zásoby potravin, díky studním a jezuitskému vodovodu dostatek pitné vody a topili si v krbech, které byly napojeny na komíny měšťanských domů.

Dobyvatelé prý procházeli liduprázdným městem a divili se, že z komínů stoupá kouř. Strach jim také naháněly tajemné noční stíny, které je napadaly a pak bleskurychle a beze stopy mizely neznámo kam. Ráno pak stráže nacházely ležet mrtvá těla dobyvatelů po městě. Vyděšení Seveřané prý začali Znojmo nazývat Městem duchů a brzy spěšně odešli.

Je pozoruhodné, že v žádném archívu ani v městské kronice nejsou dochovány plány znojemských chodeb. Předpokladu o využívání chodeb v dobách války nasvědčuje i jejich mimořádně spletitý a nepřehledný systém, jak horizontálním, tak i vertikálním směrem.

Postupným zanášením podzemních prostor po 2. světové válce, zejména v souvislosti s odklizením ruin po bombardování, došlo k narušení odvodňovacího systému podzemních vod. Její působení se projevilo v počátku 60. let, kdy došlo na mnoha místech k havarijnímu stavu městské zástavby a komunikací.

Proto bylo v letech 1963 započato se systematickým průzkumem a rozsáhlou sanací znojemského podzemí. Dnes slouží podzemí především jejich návštěvníkům.Trasa přístupná turistům je dlouhá asi jeden kilometr. 

Tel.: +420 515 22 13 42, otevřeno je celoročně. Červenec-srpen - pondělí až neděle od 9.00 do 18.00 hodin

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.