Máme nezměrné kulturní bohatství

Navrženo bylo 9 památkových obnov, 6 zachráněných památek, 5 archeologických objevů či nálezů a 4 prezentační počiny. Po letech zanedbávání kulturního dědictví se instituce i jednotlivci snaží zachránit to nejlepší, co máme kromě přírody.

Dědictví po předcích, které je na mnoha místech stále ještě v tristním stavu. Vše je o penězích, o lidech a zase penězích. Sebelepší úmysl bez financí je odsouzen k nezdaru. Památky s chátráním nepočkají a pokud máme co předat dalším generacím, musíme se o to řádně starat.

Poděkování patří všem

„Cenou Patrimonium pro futuro chceme nejen vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, ale především poděkovat těm, kteří se o to přičinili. Strávený čas, vynaložené úsilí i vložené finanční prostředky ze strany vlastníků, tvůrců či investorů si společenskou prestiž a uznání zaslouží,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Od kostela po železniční stanici

Mezi oceněnými objekty jsou například církevní památky, ale i železniční výtopna či měšťanské domy nebo jejich artefakty.

Ocenění symbolizuje  stříbrnou plaketou získala Společnost pro obnovu památek Úštěcka za stavební obnovu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku, město Odry za objev roubené konstrukce a malovaného stropu v hřbitovní kapli sv. Rodiny v Odrách, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy za záchranu a zpřístupnění rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze a obec Horní Maršov a Hradní společnost Aichelburg za záchranu a obnovu hřbitovního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově.

Kromě toho byla též udělena tři zvláštní ocenění generální ředitelky NPÚ. Za obnovu domu čp. 29 v Palackého ulici v Telči si je odváží vlastník a investor Pavel Jerie, za záchranu a obnovu usedlosti čp. 12 v Kučerově její vlastníci Irena a Jan Dvořákovi a za celkovou obnovu výtopny v železniční stanici Kořenov, vlastníkem a investorem je Železniční společnost Tanvald, o. p. s. a projektant Ivan Lejčar.

Ocenění za přínos pro české památky

Plaketou pro osobnost památkové péče byl za dlouhodobé aktivity ve prospěch kulturního dědictví v českých zemích, jeho úspěšnou propagaci a výraznou podporu oceněn Ian Kennaway.

Vrcholem aktivit Iana Kennawaye ve vztahu k České republice byl vznik charitativní organizace The Friends of Czech Heritage, kterou založil spolu s historičkou umění Barbarou Peacock v roce 2007 a stal se jejím prvním předsedou. Otevřely se tím další cesty k systematické pomoci českým památkám.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.