Podmínkou přijetí na oba technické obory SŠPU Hodonín, Brandlova 32, je úspěšné složení centrální přijímací zkoušky z matematiky a jazyka českého (40 + 40 procent) a dále se hodnotí prospěch ze základní školy (20 procent).

Ve školním roce 2018/2019 škola přijímá 30 studentů na obor Technické lyceum a 60 studentů na obor Stavebnictví. Oba studijní obory jsou čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. 

Absolvent oboru Technické lyceum je připraven k vysokoškolskému studiu technických oborů. Získá však i odborné kompetence uplatnitelné při vstupu na trh práce. Uplatní se všude, kde je vyžadována práce s IT, řešení programátorských úloh, tvorba webových stránek, práce v programu Inventor, využívání CAD systémů, znalost dvou cizích jazyků, dodržování pravidel normalizace, znalost základů ekonomiky, řízení, pracovního práva a managementu.

Absolvent oboru Stavebnictví se uplatní v povolání stavební technik v různých pozicích. Stavební technici se realizují v oblasti přípravy staveb v pozici přípravy a realizace investic a engineeringu, projektant, v oblasti provádění staveb v pozici mistr nebo stavbyvedoucí. U obsluhy vodohospodářských zařízení v pozici provozní dispečer. V oblasti výroby betonových dílců a se uplatní v pozici technolog, provozní dispečer či kontrolor jakosti. Své uplatnění nacházejí absolventi v oblasti správních institucí jako referenti státní správy, v odborných stavebních laboratořích a zkušebnách v pozici zkušebnictví i jako pracovníci marketingu. Absolvent je samozřejmě také připraven ke studiu na vysokých školách s technickým zaměřením.

Hodonínská Střední škola průmyslová a umělecká je už více než 60 let významnou vzdělávací institucí. Vychovala tisíce absolventů, jejichž uplatnění v praxi je hlavně v technických a uměleckých oborech. Její kvalitu také ukazuje téměř stoprocentní úspěšnost u maturitních zkoušek a hlavně bezproblémové přijetí jejích absolventů na vysoké školy. Získala si své nezastupitelné místo mezi středními školami a těší se velmi dobré pověsti u veřejnosti.

Zájemci o studium, ale i široká veřejnost zde budou vítáni v pátek 26. ledna a v sobotu 27. ledna 2018 na dnech otevřených dveří. Prohlédnou si prostory školy a dozví se spousty informací o škole nejen od samotných studentů, kteří je celou budovou provedou, ale i od kantorů, jenž jim budou k dispozici.

A jak hodnotí školu samotní studenti?

„Přívětivá škola s uměleckým a technickým zaměřením. Vybavení na vysoké úrovni, Wi-Fi, přátelský učitelský sbor.“ Jan Múčka, absolvent Stavebnictví (2014)

„Bezvadný učitelský sbor. Díky našim učitelům dostává učení tu správnou chuť." Lukáš Tomšej, absolvent Stavebnictví (2014)

„Škola je dobře vybavená a hlavně v ní panuje přátelská atmosféra.“ Jan Klubus, absolvent Technické lyceum (2015)

Asi nejlepší škola, jakou jsem si mohl zvolit.“ Boleslav Seďa, absolvent Technické lyceum (2015)

„Přátelská atmosféra a ochota učitelů s čímkoliv poradit.“ Tomáš Kašík, absolvent Stavebnictví (2017)

„Škola, na kterou jsem se těšil a nezklamala. Dobrý kolektiv, skvělé vybavení, vstřícní učitelé, WiFi...“ Jenda Kubeš, absolvent Technické lyceum (2017)

Další informace

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.