Výstava přiblíží i jeho další známé stavby. Tou nejznámější je nesporně budova pražského Hlavního (Wilsonova) nádraží. Mezi vystavenými exponáty zaujmou originální nákresy Mohyly míru, které zapůjčilo Národní technické muzeum v Praze.

Originály se budou každý měsíc měnit, celkově se na výstavě vystřídá 14 kusů plánů. Návštěvníci si mohou prohlédnout i předměty z druhé poloviny 19. století, které architekt potřeboval ke své práci. Dominantou výstavního sálu je věrný model Mohyly míru v měřítku 1:50.

Josef Fanta však nebyl jen architektem. Jeho výtvarný talent je znát z četných kreseb a skic, byl i básníkem a spisovatelem. Současně osobností se silným a vyhraněným vlasteneckým cítěním.

„Obrovská pozůstalost básní je zaměřena především na milostnou tvorbu, méně pak na národní cítění, které bylo u Fanty velmi silné. Výstava si tedy klade za cíl prezentovat Josefa Fantu uceleně jako všestranně nadaného člověka, jehož budovu Hlavního nádraží zná téměř každý,“ uvedla kurátorka výstavy Lucie Gregorová.

Výstava také představí Josefa Fantu jak v pracovním, tak v osobním životě. Zároveň seznámí i s Fantovou manželkou Julií Fantovou-Kusou, významnou českou národoveckou aktivistkou, nebo jejich dcerou Marií Fantovou, která psala pod pseudonymem Ma-Fa. Rodina vedla bohatou korespondenci s předními českými umělci, jako byli Jaroslav Vrchlický nebo Gabriela Preissová. Vybrané dopisy si na výstavě návštěvníci mohou přečíst. (Třeba i o tom, že J. F. při množství práce někdy zapomínal na přislíbené.)

Připomeňme, že Mohyla míru se stavěla od roku 1910, iniciátorem byl brněnský katolický kněz Alois Slovák. Pocta všem obětem bitvy u Slavkova (1805) nesla Slovákovu ideu učinit z centra bojiště memento válek. K otevření Památníku mělo dojít v roce 1914. Došlo k němu v roce 1923. Původní záměr zmařila právě válka – první světová.

Výstava s názvem převzatým z oslovení v korespondenci: Slovutný pane architekte! Josef Fanta – český architekt na prahu nové doby, se koná na místě nejpříhodnějším, v těsné blízkosti jeho významného díla, současně i "památníku" české secese.

Pořadatelem je Muzeum Brněnska a Národní technické muzeum, místem konání Památník Mohyla míru, muzejní pavilon, K Mohyle míru 200, 664 58 Práce. Výstava se koná od 30. května do 3. prosince. Otevírací doba: květen-červen: 9:00-17:00, červenec-srpen: 9:00-18:00, září: 9:00-17:00 (všechny dny v týdnu). V říjnu až v prosinci mimo pondělí.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.