Město tak pokračuje v opravě soch před kostelem, která začala vloni. Tehdy opravil jednu ze dvou soch sv. Jana Nepomuckého restaurátor František Pavúček. Nyní pracuje na dalších čtyřech sochách akademický sochař a restaurátor Martin Slovák, který nejlépe uspěl ve výběrovém řízení, když předložil nejvýhodnější nabídku.

Oprava kamenných památek spočívá v několika krocích. Začíná se očištěním jejich povrchu vodou a následně přípravkem na odstranění plísní, mechů a jiných organismů. Následuje fixace uvolněných částí, vyplnění trhlin, náhrada chybějících prvků a barevné sjednocení kamene. Na závěr se aplikuje přípravek zamezující růstu mechů a dalších jednoduchých rostlin a povrch se konzervuje pro zajištění prodyšnosti kamene a zamezení prosakování vody. Poslední dva úkony je třeba každých pět let opakovat.

Sochy vytvořil v 18. století sochař Johann Stern, který do Židlochovic přišel ze Štýrského Hradce. Tato skutečnost je znalcům židlochovické historie známá. Dosud však neměli zcela jasno v otázce použitého kamene. Některé prameny hovoří o pískovci, jiné o vápenci.

Nyní tuto záhadu rozluštil restaurátor. Na otázku, z čeho sochy jsou, Martin Slovák uvedl: „V němčině je to Sandkalkstein. Sandstein je pískovec, Kalkstein vápenec. Takže je to vápencový pískovec. Vznikal v době, kdy v těchto místech bylo moře. Proto jde o pískovec, který obsahuje mimořádně velký podíl různých schránek mořských živočichů. Dříve se těžil i u Židlochovic a pás této horniny se táhl až k Pálavě. Dnes je nejbližší výskyt až v Rakousku.“

Oprava čtyř soch přijde město na necelých 380 tisíc korun bez DPH. Tři čtvrtiny z toho bude uhrazeno z dotačního programu ministerstva kultury pro obnovu kulturních památek obcí s rozšířenou působností. Poslední socha před kostelem, na kterou dosud nedošlo, bude opravena v následujícím roce 2018.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.