Koncert uvedla ředitelka ZUŠ Židlochovice Dagmar Bradová. Jako první se představil žákovský dechový orchestr ZUŠ Ořechov - Taškaříci pod vedením Františka Kříže. V jeho podání zazněly skladby Muziky, muziky, Slavonická polka, Moje česká vlast, Bezděkovská polka, Dobytí ráje a Dlouhá bílá noc.

Domácí dechový orchestr ZUŠ Židlochovice s dirigentem Davidem Křížkem přednesl skladby Dny vánoční, Pokoj všem lidem, Purpura, Bílé Vánoce a Rolničky.

V závěrečné části koncertu se na pódiu směstnaly oba orchestry a společně zahrály Veselé vánoční hody, Chtíc, aby spal a Štěstí, zdraví. Poslední skladba zazněla pod dirigentskou taktovkou ředitele ZUŠ Ořechov Petra Křivánka.

Kdo koncert v Židlochovicích nestihl a měl by zájem mladé muzikanty vidět a slyšet, má možnost navštívit jejich další koncerty. Ve středu 14. prosince vystoupí v aule ZŠ Sokolnice, v pátek 16. prosince v obřadní síni Obecního úřadu v Blučině a v úterý 20. prosince v kapitulní síni benediktinského kláštera v Rajhradě. Všechny koncerty začínají v 18 hodin.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.