Původní stanice musela svoji činnost ukončit k 30. červnu 2011. Důvodem byla vyhláška č. 114/2010 Sb., podle které musely být prostory pro umístění exotických zvířat a zvířat žijících u nás ve volné přírodě odděleny.

Ihned po zrušení dosavadní stanice se začalo pracovat na zřízení nové. Toto úsilí bylo korunováno úspěchem v lednu 2015, kdy bylo vydáno povolení k obnovení provozu. Činnost byla zahájena 2. února téhož roku.

„Brněnská zoologická zahrada byla jedním z prvních členů Sítě, v rámci níž je záchrannými stanicemi pokryto území celé republiky,“ říká vedoucí stanice Jana Švaříčková. „Pracovníci záchranné stanice v Jinačovicích při Zoo Brno jsou k dispozici na pohotovostním telefonu 702 137 837 a v rámci Sítě zajišťují činnost na Kuřimsku a Rosicku.“

Kromě toho bylo na základě jednání na odboru životního prostředí Magistrátu města Brna rozhodnuto, že stanice bude přijímat i živočichy z nejbližších brněnských městských částí Bystrc a Kníničky.

„Za více než tři čtvrtě roku fungování záchranné stance jsme poskytli pomoc přibližně dvěma stům zvířat,“ říká Švaříčková. „Přes padesát procent z nich jsme vypustili zpět do přírody. V současné době v záchranné stanici pečujeme o zvířata, která v záchranné stanici přečkají zimní období. Jedná se o čtrnáct ježků, čtyři netopýry, plcha velkého a dvě veverky obecné.“

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.