Byly natrasovány dva páry vlaků, jeden dopoledne a druhý odpoledne. Souprava byla složena ze dvou dvounápravových vozů Blm vytápěných kamny na uhlí, dvou čtyřnápravových vozů Balm a motorového vozu M 240.0. Dále byla do soupravy ještě zařazena posunovací motorová lokomotiva T 212.1 snad jako pojistka při nenadálé poruše parní lokomotivy, či snad nedostatečného výkonu topiče, při přikládání do kotle?

Parní lokomotiva 213.901 byla vyrobena v roce 1954 v ČKD Praha a byla určena k posunu na průmyslových vlečkách. Zásluhou Klubu přátel kolejových vozidel byla lokomotiva zachráněna před sešrotováním a zrekonstruována do současného provozuschopného stavu.

Mikulášský vlak doprovázela početná mikulášská družina v čele s Mikulášem, dvěma anděli a značným množstvím čertů, kteří vzbuzovali, zvlášť u nejmenších cestujících, značný respekt, ne-li přímo strach. Na bezpečnost také dohlíželi dva příslušníci předlistopadové Ozbrojené ochrany železnic - v modré uniformě.

Při jízdě vlaku Mikuláš s družinou procházeli soupravou, zastavovali se u dětí, které po přednesu básniček, případně zazpívání písniček, obdarovávali sladkou odměnou. Dále se ve stanici Chrlice a také Sokolnice fotografovali diváci s mikulášskou družinou. Zvídaví cestující si mohli prohlédnout parní lokomotivu, vylézt na stanoviště strojvedoucího a topiče, případně se podívat do kotle a pocítit žár hořícího ohně.  

Jízda historického mikulášského vlaku se setkala s tak velkým zájmem cestujících, že bez předběžné rezervace se nikdo do vlaku nedostal - oba vlaky byly plně obsazené. Je možno konstatovat, že letošní ročník se opět vydařil a patří poděkování za příkladnou bezchybnou organizaci členům Klubu přátel kolejových vozidel pod vedením Ing. Jiřího Kotase. Nezbývá než si přát, aby se i příští rok mikulášská jízda uskutečnila a znovu se setkala s takovým ohlasem.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.