V sobotu 1. června proběhl na Ústavu architektury Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně již třetí ročník jednodenního workshopu architektury, kterého se zúčastnilo šest studentů komínského Gymnázia P. Křížkovského s uměleckou profilací. Bloková výuka nahrazovala deset vyučovacích hodin výtvarného ateliéru zaměřeného na architekturu.

V úvodu byli studenti seznámeni s principy navrhování, které architekti v praxi běžně používají. Poté jim byl zadán jednoduchý úkol v prostorově omezeném předem zadaném objemu. Pro vlastní návrh měli využít principu raumplan v krychli o rozměrech 6 x 6 x 6 metrů.

Raumplan rozvinul ve svých projektech brněnský rodák architekt Adolf Loos a spočívá v odstupňování výšek jednotlivých místností podle jejich funkce a reprezentativního významu. Vzorným příkladem užití raumplanu je pražská Müllerova vila.

Tématem bylo bydlení pro jednu osobu, pro sebe. Studenti si tak mohli představit situaci, kdy mají možnost se odstěhovat od svých rodičů a navrhnout si tak prostor, kde budou vařit, jíst, spát, pracovat, ale také hostit návštěvy. Nezbytná je samozřejmě i hygienická buňka.

Úkolem bylo prostory v krychli uspořádat tak, aby vznikl zajímavý prostor s různými výškovými úrovněmi. Pro vertikální komunikací mohly využít rampy, schodiště nebo žebříky. Ve svém návrhu se však měli vyhnout tradičnímu členění na podlaží, které nejsou mezi sebou nijak vizuálně propojené.

„Bydlení bylo pro studenty skvělé téma, protože si uměly snadno představit, jak by jednou chtěli bydlet,” uvedla Mgr. Zuzana Pazdírková z komínského gymnázia.

Své návrhy nejprve konzultovali a poté si jej ověřovali v pracovním modelu. Ten vytvářeli z nehezkých kartonů, krabic, který spojovali lepidlem, lepícími páskami a špendlíky. V průběhu konzultací trháním, stříháním, odnímáním a vkládáním nových částí tak mnohdy vznikal zcela nový návrh odlišný od původní představy. Díky lepícím páskám bylo snadné model přetvořit. Až byli studenti se svou práci spokojeni, začali přerysovávat návrh v měřítku 1:50 na papír a takto narýsované plány se staly podkladem pro vytvoření finálního modelu, který byl v závěru precizně slepován z dřevité lepenky.

„Těší nás, že spolupráce s pedagogy Ústavu architektury se rozvíjí a je ku prospěchu našich studentů. Nabyté zkušenosti tak mohou s náskokem využít právě při studiu architektury na brněnské fakultě stavební,” dodala Zuzana Pazdírková.  

Studenti tak měli během jednoho dne jedinečnou možnost si vyzkoušet architektonickou tvorbu od myšlenky, přes kresebný návrh až po zhmotněnou představu do fyzického papírového modelu.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.