Tam, kde vznikají díla skupiny mladých tvůrců, tam vzniká také touha a potřeba jejich vzájemného porovnávání, posuzování a soutěžení. Prostor pro soutěž zvyšuje motivaci a následně také úroveň díla.

Tento princip byl stěžejním podnětem při zrodu přehlídky studentských ateliérových prací o Cenu Arnošta Wiesnera pro studenty bakalářského studijního programu Architektura pozemních staveb na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně.

Soutěž, kterou každoročně vypisuje děkan Fakulty stavební VUT, proběhla 8. listopadu na Ústavu architektury. Letošního ročníku soutěže CAW se zúčastnilo 83 projektů. Odbornou porotou vedenou předsedou Ing. arch. Radko Květem a dále ve složení členů prof. Ing. arch. Petra Hrůši, Ing. arch. Tomáše Zlámala, Ing. arch. Tomáše Pilaře a Ing. arch. Michala Krištofa byly uděleny vždy tři ceny ve třech kategoriích od prvního po třetí ročník.

Hlavní cenu soutěže získal student Ondřej Veselý za projekt „Nové využití Vodojemu na Žlutém kopci“ v Brně. Vítězné práce budou odměněny diplomy a peněžitou odměnou formou mimořádného stipendia.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.