Účelem bylo zhodnotit aktivity vědeckých a administrativních týmů jak za prvních pět let rozjezdové fáze financované z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, tak letošní „ostrý“ provoz, na který přidělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dotaci z Národního programu udržitelnosti II. 

Členové obou rad se setkali za dobu existence centra potřetí, a to v dosud nejvyšším počtu účastníků. Ti reprezentují vysoký mezinárodní standard medicínského výzkumu a jejich doporučení jsou tak pro FNUSA-ICRC velice cenná.

Externí hodnotitelé konstatovali vysokou úroveň akce po stránce obsahové i organizační a formální, stejně jako velký pokrok brněnského výzkumného centra ve srovnání s předchozími lety. Díky pravidelnému hodnotícímu panelu lze dobře sledovat a kvantifikovat pokrok všech výzkumných skupin.

Většina účastníků jednání zdůraznila zásadní význam FNUSA-ICRC pro region i pro Českou republiku stejně jako důležitost tohoto jednání pro budoucí rozvoj výzkumného centra. MUDr. Martin Jan Stránský, FACP, ředitel Polikliniky na Národní v Praze a mj. vysokoškolský pedagog americké Yale School of Medicine uvedl, že profesionalizace všech výzkumných týmů vede k profesionalizaci FNUSA-ICRC, což je dalším krokem v legitimizaci této mladé instituce. Stránský také zdůraznil potřebu spolupráce vědecko-výzkumných institucí v rámci regionu i v rámci celé České republiky.

Robert G. Will, CBE MA (Cantab) MD MB BChir FRCP FMedSc, profesor klinické neurologie na Univerzitě ve skotském Edinburghu, pozitivně hodnotí interní restrukturalizaci FNUSA-ICRC. Spolu s Prof. Dr. Peter Nestorem (Centrum neurodegenerativních nemocí, Magdeburg, Německo) se na základě vlastních zkušeností shodují na potřebě dlouhodobějšího finančního rámce, který by organizaci přinesl stabilitu a zároveň by mohl přilákat zkušené vědce ze zahraničí.

„Jsem velmi šťastný a hrdý, že jsme tu měli kvalitně zorganizované a úspěšné jednání poradní a dozorčí rady již potřetí v řadě, se značným počtem význačných vědců z celého světa,“ uvedl šéf FNUSA-ICRC Gorazd B. Stokin.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.