Choreografické ateliéry, dílny, workshopy, nejsou v tanečním světě ničím novým. Jejich primárním účelem a cílem je podchycení i podpora mladých choreografických talentů uvnitř souboru. Péče o budoucnost oboru je úzce spjata nejen s interpretací, ale i s kvalitní tvorbou.

Na novém ročníku choreografického ateliéru se tvorbou budou podílet nejen debutanti, tedy ti, kteří ozkouší své schopnosti poprvé, ale i již zkušenější tvůrci, kteří mají své první choreografie za sebou. Řada tvůrců úspěšných choreografií z minulých ročníků pokračuje v práci také v letošním roce, a tak se při sledování letošního ročníku možno těšit, jak se jejich tvorba od předchozí posunula dál, vyzrála. Jak se z někdejších drobných improvizací, jimiž mladí tvůrci začínali své první choreografické kreace, postupně stávají komponované, stále sofistikovaněji propracované výrazové celky.

Balet NdB srdečně zve návštěvníky k do divadla Reduta, které bude hostit novou generaci mladých tvůrců, zasluhujících si podporu. Zvláštní pozvání náleží divákům ze všech brněnských cizojazyčných komunit a skupin. Pozvání směřuje ke studentům, návštěvníkům města, rodinám, pracovním kolektivům i jednotlivcům. Zváni jsou studenti, turisté, rodiny, pracovní kolektivy i jednotlivci.  Tanec pomáhá překonávat jazykové bariéry.

Choreografy letošního osmého ročníku projektu jsou Barbora Bielková, Uladzimir Ivanou, Carolina Isach, Kristýna Kmentová, Nelka Lazović, Luděk Mrkos a Martin Svobodník. Premiéra se koná 5. dubna v divadle Reduta, jediná repríza na téže scéně o den později, 6. dubna od 19 hodin.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.