Koncert se koná ve středu 9. dubna od 20 hodin v sále Konventu Milosrdných bratří v Brně. V programu zazní následující skladby: Fünf Stücke für Streichorchester (1927) Paula Hindemitha, Tři české tance (1926) Bohuslava Martinů, Canto III Eniojuhani Rautavaary (1972) a Koncert pro klavír a smyčce (1949) Jana Nováka.

Pět kusů pro smyčcový orchestr (1927) vytvořil P. Hindemith jako didaktické dílo pro smyčcový ansámbl a začínající dirigenty. Pro svou hráčskou i posluchačskou sdělnost si záhy našlo cestu k profesionálním souborům a koncertním pódiím.

Druhou polovinu 20. století reprezentuje neoklasicistní Canto III (1972) finského skladatele E. Rautavaary. Skladba s podtitulem A Portrait of the Artist at a Certain Moment nese typické znaky Rautavaarovy tvorby z jeho nejplodnějšího tvůrčího období.

Drobný klavírní cyklus Tři české tance (1926) zkomponoval B. Martinů během prvních let strávených v Paříži, je prvním z řady skladatelových ohlédnutí za domovem.

Koncert pro klavír a smyčcový orchestr (1949) J. Nováka vznikal v období skladatelových studií u B. Martinů v New Yorku. Rysy tvorby Martinů nalezneme např. ve střídání motorických pasáží s lyrickými pastorálními úseky.

Koncert zazní v provedení klavíristky Alice Rajnohové a komorního orchestru Ensemble Opera Diversa pod taktovkou dirigentky Gabriely Tardonové. Koncertním mistrem je Jan Bělohlávek, který vede orchestr od jeho vzniku v roce 2005. Jednotlivé programy propojují tvorbu 20. století se skladbami soudobými, především díly kmenového autora Ensemble Opera Diversa Ondřeje Kyase a spřízněných autorů. Ve smyslu hledání a formulace vlastní poetiky soubor usiluje o posluchačsky objevné programy, vyhýbá se notoricky známým kusům i úzkému vřazení do proudu soudobé vážné hudby.

Alice Rajnohová studovala hru na klavír na kroměřížské konzervatoři u J. Špaňhelové, poté na konzervatoři a JAMU pod vedením Z. Hnáta. Ve školním roce 1997/1998 pracovala s B. Ringeissenem na Conservatoire à rayonnement régional de Rueil-Malmaison v Paříži, kde získala Médaille d´or a Prix d´Excellence. V oboru komorní hra obdržela nejvyšší cenu Médaille d´or l´Unanimité. Na Filosofické fakultě MU vystudovala obor francouzský jazyk a literatura. Zúčastnila se mistrovských kurzů u významných klavíristů a pedagogů, sama pak mistrovské kurzy vedla.

Spolupracuje s Českým rozhlasem a s Filharmonií B. Martinů ve Zlíně, dlouhodobě i s orchestrem Ensemble Opera Diversa. Na JAMU dokončila v roce 2013 doktorské studium. Tématem její disertační práce bylo klavírní dílo Vítězslavy Kaprálové. Svou interpretací se podílela na dokumentu České televize Brno věnovanému osobnosti této skladatelky.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.