Verdiho dílo inspirované dramatem F. Schillera je označováno jako velká opera, ústředním tématem je však komorní drama jedinců uprostřed politické hry a moci mimo jejich dosah. Historie je zde pozadím tohoto dramatu s psychologickým průnikem do klíčových postav a vztahů.

Mistrné hudební zachycení a přiblížení emočních stavů bylo pro skladatele završením umělecké etapy směřování k uzavřenému dramatu nejvyšších divadelních kvalit. I když se Verdi volně inspiroval historickými událostmi jako u jiných svých vrcholných děl, historie je pouze rámcem, kulisou příběhu vlastně nadčasového. Skladatel v Donu Carlosovi umně propojil intimní dramatický příběh s velkolepými sborovými scénami.

Martin Glaser, režisér inscenace k tomu říká: „Naše postavy jsou kromě svých osobních dramat vystaveny tlaku, aby splnily svou povinnost vůči společnosti. A to je dnes velmi rezonující téma. Kde končí hranice mé osobní svobody a začíná odpovědnost vůči společnosti? A naši hrdinové ve vypjatých situacích řeší, zda ve prospěch celku, společnosti, řádu nebo ideje obětovat lásku nebo dokonce i život. Je to fascinující tím spíš, že sledujeme drama těch nejvýše postavených. A vidíme, že král Filip, královna Alžběta i princ Carlos mají z hlediska těch nejelementárnějších a zároveň pro život nejdůležitějších věcí práva menší, než „prostý smrtelník“.”

Jistě již i sama tato úvaha vzbuzuje před premiérou zájem, jak režisér a tvůrčí tým toto nadčasové téma inscenačně uchopí.

Premiéra Dona Carlose se konala v roce 1867, skladatel se však k dílu i poté navracel. Autory libreta jsou Joseph Méry a Camille du Locle. Brněnské představení uvede na scéně Janáčkova divadla konečnou italskou verzi z roku 1886 o pěti aktech.

V roli Filipa II. vystoupí Jiří Sulženko, nebo Federico Sacchi, Alžbětu z Valois ztělesní Linda Ballová, či Charlotta Larsson. Luciano Mastro, Arturo Martín byli obsazeni do role Dona Carlose. Rodrigo, markýz z Posy: Jiří Brückler, Svatopluk Sem. Princezna Eboli: Veronika Hajnová-Fialová, Michaela Šebestová. Velký inkvizitor:Martin Gurbal', Ondrej Mráz. Tebaldo: Andrea Široká, Eva Štěrbová. Hrabě z Lermy: Zdeněk Nečas, Martin Pavlíček.

Vedle zásadní role orchestru Janáčkovy opery NdB má významnou roli sbor NdB. Hudební nastudování: Jaroslav Kyzlink, dirigenti: Jaroslav Kyzlink, Ondrej Olos. Scéna: Pavel Borák, kostýmy: Markéta Sládečková-Oslzlá, světelný design: Martin Špetlík, sbormistr: Pavel Koňárek. Režie: Martin Glaser.

Premiéra 2. února, Janáčkovo divadlo. Reprízy: 3., 14., 23, a 24. 2., 2. 3., 7. 4.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.