Jan Rajlich, senior byl osobností mezinárodně známou a uznávanou pro svůj přínos v oblasti grafické tvorby a vizuálního designu. Je řazen k nejpřednějším tvůrcům v oblasti užité grafiky. Do novodobé historie Brna se zapsal také jako iniciátor vzniku zdejšího Bienále užité grafiky. Na dalším vývoji a směřování této, dnes již čtyřicetileté významné mezinárodní akce, se podílel zásadní měrou. Tehdy v první půli šedesátých let „se tak otevřelo Brnu okénko do světa,“ vzpomínal později. Domácí grafici současně světu dali znát o sobě.

J. Rajlich, st. byl nositelem dlouhé řady mezinárodních ocenění za přínos rozvoji grafického designu a vizuálních komunikací, v roce 1995 obdržel Cenu města Brna, letos při vernisáži Bienále byl in memoriam oceněn za přínos grafickému designu. Ke 100. výročí narození připravuje Moravská galerie v rámci Bienále soubornou výstavu jeho díla a také monografii, kde bude jedním z autorů i jeho syn.

Jan Rajlich ml. působí jako vysokoškolský učitel, je docentem na Odboru průmyslového designu FSI VUT Brno, je znám z rozsáhlé odborné práce a publikační činnosti. Jde v otcově šlépějích, také on je uznávaným tvůrcem, věnuje se grafickému designu, vizuální komunikaci, informační grafice či plakátové tvorbě. Obdržel Cenu města Brna v oboru užité umění (2001).

Ve své přednášce by rád alespoň „letmo“ přiblížil „tatínkův život od mládí v Dírné u Soběslavi, přes studia na baťovské Škole umění ve Zlíně, krátké poválečné epizody v Českém Těšíně (novinářská), ve Vimperku (krajinářská) a znovu ve Zlíně (vychovatelská), až pak od roku 1950 jeho 67 let v Brně. A samozřejmě ukázat a okomentovat nejen některá stěžejní, ale i neznámá, ale nějak zajímavá výtvarná díla kreslířská, malířská, grafická, plakátová, designérská, ze všech těch etap...“

Přednáška v Moravské galerii s názvem Prostor pro design: Zakladatel Bienále Brno Jan Rajlich, st. se bude konat v budově Uměleckoprůmyslového muzea (Husova ul. 14) ve středu 13. června od 19 hod. Vstup je volný.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.