Blanka Úlehlová pochází ze Židlochovic, kde se narodila 27. září 1927. Na Universitě Karlově v Praze Vystudovala biologii, ekologii a půdní mikrobiologii.

V letech 1954-1962 pracovala ve Výzkumném ústavu krmivářském v Pohořelicích, současně v letech 1952-1991 v Botanickém ústavu ČSAV. Aktivně se podílela na československé části mezinárodních programů, jako byl Mezinárodní biologický program (IBP) nebo Man and Biosphere. Zúčastnila se mnoha vědeckých setkání, konferencí a kongresů tuzemských i mezinárodních.

Je autorkou asi 100 původních vědeckých prací, přispívala do vědeckých knižních publikací. Ani v důchodu nezahálela, zabývala se odbornou oponentní a expertní činností v různých odborných komisích, zabývajících se trvale udržitelným rozvojem.

Jako krédo si zvolila „nebát se a nekrást“ a k jejím největším zálibám patřilo zahrádkářství, sběratelství, cestování, výtvarné umění, literatura, hudba a historie.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.