Osvald Chlubna (1893-1971) je jedinečná osobnost hudebního Brna 20. století. Skladatel a hudební organizátor bývá považován na nejvěrnějšího a nejsvéráznějšího žáka Leoše Janáčka.

Výstava představí prostřednictvím rukopisů z Chlubnovy dosud veřejnosti nepřístupné pozůstalosti především skladatelovo rozsáhlé a mnohotvárné kompoziční dílo, a dále jeho hudební i osobní vazby k Leoši Janáčkovi, k ostatním Janáčkovým žákům a také zakladateli Semináře hudební vědy na Masarykově univerzitě Vladimíru Helfertovi, který patřil k Chlubnovým nejbližším přátelům.

Chlubna byl až do svého studia na kompozičním oddělení Janáčkovy varhanické školy ve školním roce 1914-1915 v hudbě takřka výhradně autodidaktem a po celý život se hudbě věnoval vedle svého občanského povolání úředníka ve spořitelně.

Výstavu doplní přednášky muzikologů z Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Martin Pašek pohovoří o komplikované genezi Chlubnova prvního smyčcového kvartetu (16. května) a Jiří Zahrádka se bude zabývat vztahem Osvalda Chlubny a Leoše Janáčka (24. května).

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.