Kolokvium bibliografů pořádá Sdružení knihoven České republiky, tentokrát ve spolupráci s MZK v Brně. Účastníci vyslechnou celkem 20 odborných příspěvků. Tematicky jsou věnovány například srpnu 1968, hříšným lidem měst českých, moravských a slovenských, historii a vlastivědě Moravy, heraldice, vexilologii a bibliografii, bibliografii české a slovenské literatury nebo exilové literatuře.

Mezinárodní interdisciplinární konferenci pořádá Ústav romanistiky společně s Ústavem archivnictví filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a MZK v Brně. Zabývat se bude problematikou dějin knižní kultury v rámci výzkumu historických knižních a archivních fondů na téma Libri speculum vitae. Knížky naučení všelikého jako živá díla minulých dob.

Účastníci z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Rumunska, Itálie a Rakouska se ve svých příspěvcích zaměří na roli knihy v životě člověka od středověku do 19. století, na knihu jako prostředek vzdělání, na média pro rozvoj duchovního života či na roli knihy v oblasti komunikace mezi lidmi.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.