Brněnské divadlo sice hrálo v dějinách města vždy významnou roli, jeho osudy ale dosud známe jen z různých dílčích studií. O brněnském německém divadle to platí dvojnásob. Období takzvaného Protektorátu zůstávalo zatím úplně mimo pozornost badatelů.

Tato výstava je prvním pohledem na jeho činnost v temných válečných letech. Nelehký pokus autora výstavy Vojena Drlíka ukázat peripetie života v takzvaném Protektorátu na příkladu kulturní instituce, tradičně chápané jako jeden z klíčových pilířů německé existence uprostřed českého prostředí, se opírá o důkladnou rešerši dobového tisku a archivních materiálů.

Výstava se nachází ve foyer ve 3. patře Moravské zemské knihovny, Kounicova 65a, Brno. Dernisáž se uskuteční ve středu 27. září v 17.00 hodin, účastníky provede výstavou sám Vojen Drlík. Na ni v 18.00 hodin naváže přednáška autora výstavy, která se koná ve videokonferenční místnosti ve 4. poschodí.

PhDr. Vojen Drlík (73) je absolventem filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Pracoval jako dramaturg, překladatel a v letech 2004-2014 jako úspěšný budovatel Památníku písemnictví na Moravě se sídlem v Rajhradě, který prvních 10 let vedl. Za tuto práci získal koncem roku 2014 Cenu Jihomoravského kraje za obor literatura.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.