Věznice byla původně postavena za městskými hradbami, ale vlivem zástavby se postupně ocitla v centru města. Nejprve sloužila jako sirotčinec. Ten v roce 1784 císař Josef II. zrušil a objekt byl vrácen původnímu záměru.

V roce 1855 tam byli přemístěni všichni vězni ze zrušeného vězení na Špilberku. Nejtemnější období nastalo v období protektorátu a následně po roce 1948. Tehdy zde bylo internováno a popraveno mnoho politických vězňů.

Ze známých osobností si zde odpykával trest například slezský básník Petr Bezruč nebo brněnský básník a spisovatel Zdeněk Rotrekl. Po zrušení věznice objekt využívalo Moravské zemské muzeum. Dnes se poněkud zdevastovaný objekt snaží TIC Brno oživit kulturními aktivitami.

„Věřím, že připomínat historii má velký smysl. Nejen tu skvělou, ale také její temné stránky. Je důležité, abychom nezapomněli na doby, kdy naši zemi ovládal totalitní útlak. Jedním z jeho symbolů je právě bývalá káznice na Cejlu, místo s pohnutou historií, místo prostoupené atmosférou hrůzy, nespravedlnosti, ale také naděje, že se snad podobné časy, jaké zažívali naši předci ve 40. a 50. letech minulého století, už nikdy nebudou opakovat,“ říká ředitelka TIC Brno Jana Janulíková.

Prohlídky bývalé káznice se uskuteční v sobotu 19. srpna, v sobotu 9. září, v neděli 24. září, v neděli 8. října a v sobotu 21. října. Začátky jsou vždy v 10.00, 11.00, 12.00 a ve 13.00. Prohlídka trvá 60 minut a začíná u vstupu z Bratislavské 68. Vstupné činí 150 korun, senioři a studenti platí 70 korun.

Případné dotazy zodpoví na telefonu 513 039 035 nebo 542 427 150. Další informace a vstupenky lze získat na www.ticbrno.cz/cs/prochazky/prohlidky-byvale-kaznice-na-cejlu-2017.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.