Hana Librová studovala biologii a sociologii. Od roku 1968 učila na katedře sociologie brněnské Filosofické fakulty Masarykovy university. Od roku 1997 je profesorkou sociologie a působí na Fakultě sociálních studií MU, kde založila obor humanitární enviromentalistika.

Nová kniha je 3. dílem trilogie, která se na základě terénního výzkumu zajímá o ekologicky příznivé formy životního způsobu. V 1. dílu Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti (1994) autorka pátrala po tom, zda v ČR existuje způsob života, který by se dal označit jako dobrovolná skromnost.

Po 10 letech se do stejných domácností vrátila s hypotézou, že skromný život obsahuje některé prvky luxusu. Výsledkem byla kniha Vlažní a váhaví: kapitoly o ekologickém luxusu (2003).

Ve 3. části výzkumu se objekt bádání rozšiřuje o ochránce přírody, hlavně ornitology. Hlouběji se zabývá motivací ekologicky příznivého chování. Besedy se zúčastní i Lukáš Kala a Lucie Galčanová, kteří se na výzkumu rovněž podíleli.

Tomáš Přibyl je publicista, spisovatel literatury faktu a komentátor na volné noze, zejména v oboru kosmonautika. Tématem přednášky je padesátiletá historie rakety Saturn 5, která umožnila pilotované lety na Měsíc. Dodnes se jedná o nepřekonaný nosič, pokud jde o velikost i výkony.

Posluchači se dovědí mnohé poznatky o okolnostech vzniku rakety, o úspěších i nezdarech při jejím vývoji i o pozemní infrastruktuře včetně odpalovací rampy. Budou připomenuty všechny uskutečněné lety i nerealizované plány.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.