František Klácel se narodil 7. dubna 1808 v České Třebové. V roce 1818 začal navštěvovat gymnázium v Litomyšli a v roce 1826 dokončil tamtéž studium filosofického ústavu.

V roce 1829 byl již v Brně, kde nastoupil na teologický ústav. O rok později vstoupil do augustiniánského kláštera na Starém Brně, složil řeholní slib, přijal jméno Matouš a v klášterní knihovně začal působit jako knihovník. Roku 1832 studia dokončil a v následujícím roce byl vysvěcen na kněze. V dalším roce se rozhodl rozšířit si vzdělání na olomoucké univerzitě.

V roce 1835 nastoupil jako profesor filosofie na biskupském filosofickém ústavu v Brně. Současně se věnoval publikování. Zabýval se zejména budoucností společnosti a vztahem národní a světové kultury.

Z jeho literární vorby jsou známé Listy přítele přítelkyni o původu socialismu a komunismu, které byly původně adresovány Boženě Němcové a vydány byly až po jeho smrti. Z roku 1843 jsou Počátky wědeckého mluvnictwí českého.

V roce 1849 vyšel jeho Slowník pro čtenáře nowin, v němž se wyswětlují slowa cizího půwodu. V témže roce byl u založení Národní jednoty moravské sv. Cyrila a Metoděje v Brně. Roku 1863 se zúčastnil v Brně cyrilometodějských oslav a o 6 let později odešel do Ameriky. Zemřel 17. března 1882 v Belle Plaine ve státě Iowa.

Výstava je volně přístupná ve foyer v přízemí budovy MZK, Kounicova 65a od 1. do 28. února 2017.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.