Na briefingu informoval novináře ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček o genezi portálu. Snaha o jeho vznik se objevila již někdy v roce 2011. V roce 2014 se uvažovalo, zda zadat vytvoření portálu soukromé firmě nebo to vyřešit jinak. Nakonec vzala tento úkol na svá bedra právě MZK a její programátoři v čele s Petrem Žabičkou.

Ten uvedl, že portál nevznikal na zelené louce, ale vycházelo se ze zkušeností s již existujícími portály ve Finsku, Dánsku, Švýcarsku a Nizozemsku. Snahou tvůrců bylo, aby byl pro uživatele co nejjednodušší, proto má jediné vyhledávací pole. Čtenář si může vyhledat požadovanou knihu a vybrat si ze seznamu nejbližší knihovnu.

Do systému je zatím zapojeno kolem dvaceti tuzemských knihoven. Může se to zdát málo, protože celkem je u nás knihoven kolem 6000. Portál však zahrnuje ty největší z nich, takže celkové fondy představují kolem 90 procent všech knižních svazků, které jsou u nás k dispozici (kolem 10 miliónů svazků).

Portál není určen pro pracovníky knihoven, ale pro uživatele, tedy zejména čtenáře. Poskytuje nejen informace o knihách, ale i o dalších aktivitách knihoven, jako jsou kulturní, vzdělávací nebo komunitní akce, možnosti setkávání, relaxace nebo připojení k internetu. Navíc nový portál umožňuje propojení účtů, které již čtenář v zapojených knihovnách má. Časem se budou jeho služby ještě rozšiřovat.

Při příležitosti spuštění portálu, nad kterým převzal záštitu ministr kultury Daniel Herman, se v Moravské zemské knihovně v Brně uskutečnilo slavnostní setkání. Zúčastnili se ho ředitel MZK Tomáš Kubíček, ředitel odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury ČR Milan Němeček, ředitel Knihovny Akademie věd ČR Martin Lhoták, ředitel Městské knihovny v Praze a představitel Sdružení knihoven České republiky Tomáš Řehák a další hosté.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.