Jiří Sehnal proslul u nás i v zahraničí jako hudební historik a organolog. Narodil se před 85 lety, absolvoval Reálné gymnázium v Přerově a v Olomouci vystudoval na filozofické fakultě Palackého univerzity estetiku a dějiny hudby.

Ve své badatelské činnosti se zaměřil zejména na dějiny hudby 17. a 18. století se zřetelem k Moravě, dějinám varhan, katolické chrámové hudbě 17. - 19. století a dějinám kapel olomouckých biskupů.

Pracoval nejprve v několika knihovnách, od roku 1964 v Moravském zemském muzeu jako odborný asistent v oddělení dějin hudby a od roku 1978 jako jeho vedoucí. Přednášel na univerzitách v Brně a Olomouci. Je členem a funkcionářem řady vědeckých a společenských organizací.

Na vernisáži Jiří Sehnal přednesl poznámku O bílých místech v dějinách hudby na Moravě, Jana Perutková z Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně představila novou publikaci Cantatibus organis, vydanou u příležitosti historikova životního jubilea, a Robert Hugo zahrál na cembalo hudební ukázky ze Starobrněnské varhanní tabulatury.

Výstava o životě a díle Jiřího Sehnala se nachází ve foyer v přízemí Moravské zemské knihovny, Kounicova 65a. Je volně přístupná ve výpůjční době knihovny a potrvá do 29. října.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.