Výstava návštěvníka seznamuje s životními osudy a dílem duchovního, kazatele, teologa, orientalisty a hebrejisty Daniela Arnošta Jablonského (1660 - 1741), vnuka Jana Amose Komenského. Jeho matkou byla dcera J. A. Komenského z druhého manželství Alžběta a otcem Petr Figulus Jablonský.

D. A. Jablonský absolvoval školy v Lešně, univerzitu ve Frankfurtu nad Odrou a posléze studoval v Oxfordu, kam získal stipendium. Po studiích se stal duchovním a teologem reformovaného (kalvínského) vyznání, názorově blízkého jednotě bratrské.

Od roku 1693 působil jako dvorní kazatel u berlínského dvora. Usiloval o sjednocení luterské a kalvínské církve. Spolu s G. W. Leibnizem vypracoval návrh na zřízení akademie v Berlíně, což se mu podařilo v roce 1700. V roce 1716 se stal jejím prezidentem.

Výstava je přístupná vždy od pondělí do pátku od 8.30 do 19.00 hodin do 30. září 2016 s výjimkou 28. září, kdy je zavřeno. Vstup je volný.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.