Duha je regionální časopis pro odbornou veřejnost, pojmenovaný podle básnického cyklu Jiřího Mahena a vycházející od roku 1987. Periodikum přináší původní články o vývojových trendech v oboru, ukázky z úspěšné praxe v našich i zahraničních knihovnách a informace o literárním a kulturním dění na Moravě.

Výstava přibližuje 30 let existence Duhy formou ukázek odborných textů, medailonů spisovatelů, fotografií, kreseb, fejetonů a vtipů, vesměs od Vladimíra Renčína. Nechybí ani přehled vývoje grafiky časopisu nebo soupis všech významných dopisovatelů a spolupracovníků.

Návštěvník si tak může připomenout práci knihovníka, bibliografa a pedagoga Jaromíra Kubíčka, ředitele MZK v letech 1986 - 2009, spoluzakladatele Duhy a prvního šéfredaktora. Dozví se o Janu Rajlichovi, malíři, grafikovi, designérovi a publicistovi, že měl na starost grafiku Duhy v letech 1987 - 2005.

Mezi osobnostmi spojenými s Duhou nemůže chybět Vít Závodský, divadelní a literární vědec, publicista a pedagog, který časopis zásobuje recenzemi, medailony i zprávami z kulturních akcí, stejně jako kreslíř, ilustrátor a karikaturista Vladimír Renčín, který vždy každý výtisk obohatil nějakým pěkným vtipem.

Výstava je přístupná ve výpůjční době knihovny a potrvá do 31. května.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.