Vzhledem k poněkud strohé zprávě ministerstva kultury se autor tohoto příspěvku pokusil získat podrobnosti, ale neuspěl. Tisková mluvčí ministerstva Simona Cigánková pouze dodala: „Doplnit mohu pouze to, co již bylo také řečeno, tj. že pan ministr pozorně sleduje činnost příspěvkových organizací resortu kultury. V případě Moravského zemského muzea se po zralém uvážení rozhodl pro odvolání pana generálního ředitele dr. Martina Reissnera. Jako důvod uvedl ztrátu důvěry. Více se k odvolání pana ředitele nemá potřebu vyjadřovat.“

Zastupující generální ředitel Jiří Mitáček se narodil v roce 1975 v Uherském Hradišti, je absolventem Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a v MZM pracuje od roku 1998. Dosud působil ve funkci ředitele Historického muzea MZM a současně náměstka generálního ředitele pro odbornou činnost.

K současné situaci uvedl: „Pokud ministerstvo kultury vyhodnotilo situaci v Moravském zemském muzeu tak, že cítilo potřebu změny v diskursu jejího vedení, plně jeho rozhodnutí respektujeme a nepřísluší nám se k tomu dále vyjadřovat. Naším aktuálním cílem do dalších měsíců je zajištění splnění všech uložených ekonomických a odborných cílů Moravského zemského muzea tak, aby po proběhnutí řádného výběrového řízení mohlo dojít k předání instituce novému generálnímu řediteli v nejlepší možné kondici. Dr. Martinu Reissnerovi za jeho sedmiletou práci v muzeu děkuji.“

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.