Christian d´Elvert (1803 - 1896) se intenzivně zabýval dějinami Moravy a Slezska a na toto téma napsal několik knih. Ty nechybějí ve fondu MZK. Byl členem několika spolků a finančně je podporoval. K rozvoji města nejvíce přispěl v letech 1861 - 1864 a 1870 - 1876, kdy byl starostou.

Velkou zásluhu měl například na vypracování městského regulačního řádu, na budování a opravách komunikací, vodovodní a kanalizační sítě, na stavbě škol a domovů pro sirotky nebo na zahájení první koněspřežné dráhy.

Zasloužil se rovněž o vznik mnoha parků a zelených ploch ve městě, jako parku na Špilberku, na Kolišti nebo dnešního Wilsonova lesa. Za své zásluhy byl jmenován čestným občanem města Brna a následně povýšen do rytířského stavu.

Výstava ke 120. výročí d´Elvertova úmrtí se nachází v přízemí budovy knihovny v Kounicově ulici a je možné ji navštívit do 27. února.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.