Za každý okres byla oceněna jedna knihovna. Za Brno-město to byla Knihovna Jiřího Mahena, pobočka Žebětín, za Brno-venkov Obecní knihovna Březina, za Blansko Obecní knihovna Kuničky, za Břeclav Obecní knihovna Vrbice, za Hodonín Obecní knihovna Šardice, za Vyškov Knihovna Moravské Málkovice a za okres Znojmo Obecní knihovna ve Ctidružicích.

Ocenění předali náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek, radní pro kulturu a památky Jiří Němec a ředitel MZK Tomáš Kubíček.

„Moravská zemská knihovna si nesmírně váží obrovského nasazení knihovníků v jihomoravských obcích,“ řekl ředitel MZK Tomáš Kubíček. „Tyto obecní knihovny jsou mimořádně důležité, protože představují skutečná komunitní centra. Už dávno nejsou pouze půjčovnami knih, ale staly se místy pro setkávání, vzdělávání i společenskou diskusi. Ocenění, které Moravská zemská knihovna uděluje, zohledňuje především tento komplexní charakter veřejné služby knihoven. Bez vstřícného přístupu zřizovatelů knihoven by však nic z toho nebylo možné, a i jim patří náš dík.“

Na slavnosti zahrálo Paradise trio ze ZUŠ Universum pod vedením Jany Boudjaoui Havlové a herec Cyril Drozda přečetl fejeton Karla Čapka o knihovnách, otištěný v Lidových novinách 5. prosince 1926.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.