Vytvoření výstavy „zavinil“ ministr kultury Daniel Herman, který poskytl 2. února tohoto roku Moravské zemské knihovně exemplář Bible kutnohorské. Za tento přírůstek knihovního fondu se mu dostalo jako poděkování slibu, že knihovna uspořádá výstavu biblí, což se nyní stalo.

Na vernisáži hovořili ministr kultury Daniel Herman, ředitel MZK Tomáš Kubíček a kurátorka výstavy Jindra Pavelková. Ministr kultury uvedl, že hodnoty Bible jsou za dlouhá léta její existence důkladně prověřeny a znají je miliardy lidí na celém světě. V souvislosti s aktuální mezinárodní situací naznačil, že budeme-li vycházet z hodnot a kořenů Bible, nemusíme se ničeho obávat.

K vidění jsou exempláře z různých dob. Nejstarší je Bible pražská z roku 1488, nejmladší je Bible prešpurská (1795). Již zmíněná Bible kutnohorská je z roku 1489.

Výstava bude otevřena do konce ledna 2016.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.