Rotrekl byl znám svojí křesťansko-demokratickou orientací. Jako antikomunista byl po únoru 1948 vyloučen ze studií na Masarykově univerzitě a v roce 1949 zatčen a odsouzen k trestu smrti, který mu byl následně změněn na doživotí. Politickým vězněm byl do roku 1962. V roce 1968 byl částečně a v roce 1990 úplně rehabilitován.

Napsal řadu básnických sbírek i prozaických děl, které často musely vyjít v zahraničí (Řím, Mnichov, Toronto). Byl činný ve Svazu československých spisovatelů, Svazu vysokoškolského studentstva, K 231, Konfederaci politických vězňů, Syndikátu novinářů, Radě moravskoslezských spisovatelů a dalších organizacích. Obdržel řadu domácích i zahraničních vyznamenání a ocenění, mimo jiné Řád T. G. Masaryka.

Návštěvník výstavy si může prohlédnout dobové fotografie, předměty z rodinného archivu, osobní věci, ukázky rukopisu a publikací nebo prostudovat životopis a soupis všech významnějších událostí v Rotreklově životě.

Výstava byla vytvořena k 95. výročí autorova narození, nachází se v přízemí knihovny a je přístupná do 29. září 2015.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.