Secesní vila Löw-Beer prošla v letech 2013 a 2014 náročnou památkovou obnovou a v roce 2015 byla ve vile instalována muzejní expozice. Expozice Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat moderním instalačním způsobem představuje kapitoly z dějin architektury a životního stylu měšťanstva v Brně v období od 2. poloviny 19. století až do počátku 20. století.

Úvod je věnován rychlému růstu Brna po polovině 19. století v souvislosti se zrušením hradeb a rychlým nástupem industrializace. Brněnský textilní průmysl připomene instalace vytloukacího stroje s několika drobnějšími exponáty vztahujícími se k vlnařství ze sbírek Technického muzea v Brně.  

Dále se návštěvník seznámí se základními genealogickými údaji o rodu Löw-Beerů, s rozvojem vilové kolonie v Černých Polích a s historií samotné vily. Nedílnou součástí expozice je i náznaková instalace měšťanského interiéru přelomu 19. a 20. století (jídelny), která obsahuje originální nábytkové kusy ze sbírek Moravské galerie.

V roce 1929 daroval Alfred Löw-Beer své dceři Gretě, provdané Tugendhatové, parcelu v horní části pozemku při ulici Černopolní na stavbu rodinného domu. Vila Tugendhat se jako dílo architekta Ludwiga Miese van der Rohe stala jednou z ikonických staveb moderní architektury (expozice se věnuje životu a dílu architekta Miese, nadčasové architektuře vily Tugendhat a její nedávné památkové obnově). Prezentovány jsou unikátní artefakty z 30. let 20. století nalezené při poslední rekonstrukci.

Architektura je prezentována více než desítkou modelů dokládající vývoj architektury od pozdního historismu, přes secesi až po funkcionalismus. Struktivní modely jsou díla studentů fakulty architektury VUT v Brně. Základní textové informace v expozici jsou rozvíjeny promítáním dobových fotografií a plánů např. významných brněnských rodinných domů 20. století nebo zámořských staveb architekta Miese. Interaktivní prvek v expozici představují dotykové obrazovky či pohybem spouštěné zvukové koláže.

Expozice se pro veřejnost otvírá v sobotu 16. ledna, otevřeno je od úterý do neděle, od 10 do 18 hodin.

Vila Löw-Beer v Brně je nejmladší pobočkou Muzea Brněnska a po otevření nové muzejní expozice se po polovině ledna 2016 plnohodnotně zapojí do projektu Brněnského vilového kvarteta, které volně sdružuje slavné a veřejnosti otevřené vily – vilu Tugendhat, vilu Stiassni a Jurkovičovu vilu.

Další informace

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.