Kino Art nemá od začátku října, kdy mu skončil azyl v Distillery na Pekařské, kde promítat. Podle plánů měla v tu dobu finišovat rekonstrukce jeho původního funkcionalistického domu na Cihlářské. Obnova činnosti Artu by podle vedení TIC mohla nastat v rámci týdnů.

„V současnosti už rozpracováváme jednu jedinou variantu, a to je přesunutí kina do prostor Galerie TIC na Radnické. Už jsme provedli některé změny v rozložení galerie, přestěhovali jsme kanceláře a nyní jednáme se zřizovatelem o výši finančního příspěvku,“ uvedla ředitelka TIC Jana Janulíková. 

Najít prostor, kam by se mohlo městské kino přestěhovat, nebylo jednoduché. „Náhradní prostor musí splňovat několik kritérií, od technických parametrů přes umístění v centru města až po umožnění dalšího uměleckého rozvoje kina,“ upřesnila Janulíková.

Původně měla rekonstrukce kina Art proběhnout loni v létě. Už v předprojektové fázi se ale při stavebně-technickém průzkumu ukázalo, že v konstrukci domu byl použit azbest. To zdrželo započetí samotných prací a znamenalo i náročnější podmínky pro demolici.

První navigace od Mapy.cz. Celá zdarma a s turistickými podklady offline. Stahujte, než vyrazíte na výlet.