Návštěvníkům se představí čtyři panelová sídliště v krajském městě a jedno malé, ještě cihlové v Mikulově, postavené v první polovině 50. let podle zásad socialistického realismu.

V 60. letech vznikla dvě experimentální panelová sídliště - Juliánov, první brněnský obytný soubor postavený z celoplošných panelů montovaným způsobem, a výjimečný urbanistický soubor Lesná, ukázka realizace konceptu zahradního města.

Dědictvím technokratických 70. let je panelové sídliště na území Bohunic a Starého Lískovce, koncipované jako samostatná městská čtvrť pro téměř 30 tisíc obyvatel. Pokus o návrat k organizované městské struktuře v 80. letech pak představuje nejmladší obytný celek výstavy, brněnské Vinohrady.

Výstava se věnuje otázkám urbanismu, stavebních technologií, představí dispozice bytů i uměleckou výzdobu sídlišť. Dozvíte se také mnoho zajímavého o tom, jak se měnila struktura obyvatel od dokončení sídlišť až do dnešních dnů. Vstup na výstavu je zdarma.

První navigace od Mapy.cz. Celá zdarma a s turistickými podklady offline. Stahujte, než vyrazíte na výlet.