Pravidelně se zde konají krátkodobé výstavy malířů, ilustrátorů nebo grafiků či expozice některého ze známých sklářů. Součástí nabídky jsou ovšem i stálé expozice.

Jednou z nich je expozice nazvaná Od hradu k pevnosti. Návštěvníky seznamuje se stavebním vývojem a osudy hradu. Doplňují ji středověké i novověké archeologické nálezy. Seznámit se lze s problematikou i dokumentací špilberských vodních zdrojů, zejména hluboké studny v nádvoří.

Stálá expozice Žalář národů tematicky navazuje na expozici kasemat a představuje Špilberk coby žalář habsburské monarchie, proslulý v 18. a 19. století po celé Evropě. Vedle skutečných zločinců, z nichž je připomenut zejména pověstný loupežník Václav Babinský, věnuje expozice hlavní pozornost osudům vězňů, jejichž jediným proviněním bylo úsilí o změnu politických poměrů, např. sjednocení své země a vytvoření vlastního státu.

Připomenuta je i tragická doba nacistické okupace, kdy se v letech 1939-1940 stal Špilberk věznicí brněnského gestapa, odkud odcházeli čeští vlastenci do koncentračních táborů, káznic a na popraviště.

Velmi zajímavými jsou ukázky předmětů dokumentující život ve věznici, stravování, zdravotní péči, práci vězňů a jejich výrobky. Rekonstrukce cely politických vězňů z 19. století umožňuje vytvořit si představu o jejich životě. Působivá zejména pro návštěvníky z Itálie je i pamětní cela básníka Silvia Pellica, který svým dílem Mé žaláře z roku 1832 seznámil poprvé evropskou veřejnost se skutečností, jak trestá habsburská monarchie své politické odpůrce.

Expozice Brno na Špilberku

První tematický okruh je věnován nejstaršímu historickému období Brna. Druhý je zaměřen na život středověkého města, který přibližují výrobky z dílen středověkých hrnčířů, sklářů, kovářů, mečířů a také názorný model tehdejšího Brna.

Dalším tématem historické expozice je Brno na přelomu 16. a 17. století, kdy soupeřilo s Olomoucí o postavení hlavního zemského města. Život ve městě v 18. století přibližují četné trojrozměrné exponáty, jako například barokní nábytek, předměty domácí potřeby a zbraně používané v 18. století ve válce o dědictví rakouské i ve válce sedmileté.

Předposlední okruh zavede návštěvníka do světa techniky a do významného období Brna, kdy město bylo nazýváno díky rozmáhající se průmyslové, zejména textilní výrobě „rakouským Manchesterem“.

Modely textilních i pohonných strojů, doprovázené dobovými pohledy, přiblíží, spolu s historickými vzorníky textilních výrobků, onu slavnou kapitolu Brna 19. století. Závěrečná část expozice pojednává o společenských, politických a kulturních vztazích ve městě v 19. století až do vzniku Velkého Brna v roce 1919.

Další stálé expozice se týkají historie ohňostrojů nebo architektury.

Otevírací doba expozic je středa - neděle od 9 do 17 hodin.

Další informace

První navigace od Mapy.cz. Celá zdarma a s turistickými podklady offline. Stahujte, než vyrazíte na výlet.