Technické podzemí (kolektory) spravuje společnost Technické sítě Brno, která prohlídky ve spolupráci s Turistickým informačním centrem Brno organizuje. V kolektorech jsou uloženy například vodovodní a horkovodní potrubí, rozvody zemního plynu a elektřiny či telekomunikační kabely. Lze se k nim tedy snadno dostat a závady se dají opravit bez výkopových prací na povrchu, které v zalidněném městě obyvatelům vždy značně komplikují život.

Část se nazývá primární, ty jsou raženy asi 30 metrů pod povrchem, druhá část jsou kolektory sekundární, které se nacházejí asi 5 metrů pod zemí. A právě jimi vede prohlídková trasa. Kratší okruh pod Josefskou, Masarykovou a Orlí ulicí ukazuje moderní tvář technického zázemí města, při delší procházce (Josefská, Masarykova, Panská, Radnická, Jánská a Minoritská) se návštěvníci dovědí leccos i o historickém vývoji podzemních staveb.

„V Radnické ulici kolektory využívají dokonce původních sklepů,“ podotýká Jan Sáňka z Technických sítí Brno. Připravena je rovněž výstavka archeologických nálezů ze studní, fotografie na několika místech ukazují vývoj štol, kašen či vodovodů. A na tabulích na křižovatkách chodeb je možné sledovat vývoj uličního názvosloví.

Malý okruh měří 630 metrů, prohlídky trvají necelou hodinu - konají se každé úterý v 15 hodin a vždy první sobotu v měsíci v 10 hodin. Na ně v úterý v 16.15 hodin a v sobotu v 11.15 hodin navazuje vstup do velkého okruhu, jehož délka je 1100 metrů - prohlídka trvá 90 minut. Z bezpečnostních důvodů pod zem mohou děti až od 12 let.

Další informace

První navigace od Mapy.cz. Celá zdarma a s turistickými podklady offline. Stahujte, než vyrazíte na výlet.