„Centrum je tvořeno dvěma klinikami – kardiovaskulární a neurologickou, dále rozsáhlým komplexem tzv. integrovaných vědeckých laboratoří. Obě klinická pracoviště stejně jako jednotlivé vědecké laboratoře představují současnou absolutní světovou špičku,“ uvedl Tomáš Kára, vedoucí lékař Mezinárodního centra klinického výzkumu.

Aktivity centra budou inovativním způsobem směřovat k nalézání a ověřování nových metod v prevenci, časné diagnostice a léčbě onemocnění srdce a mozku. Tato skupina chorob je totiž v rozvinutých zemích příčinou až dvou třetin úmrtí.

Ojedinělá koncepce těsného propojení lékařského výzkumu s klinickou péčí umožní velmi rychle přenášet výsledky nejnovějších výzkumů do klinické praxe. Například cílem preventivního programu Kardiovize 2030 je dosáhnout takové změny životního stylu občanů a prostředí města Brna, které umožní, aby se město Brno stalo do roku 2030 městem s nejnižší kardiovaskulární nemocností a úmrtností v ČR.

Již dnes mezinárodní vědecké týmy ICRC spolupracují také s téměř čtyřmi desítkami předních našich i zahraničních firem na vývoji nových technologií, biotechnologií, léků, softwaru a pokročilých materiálů, jež by již v brzké budoucnosti měly začít ovlivňovat vývoj medicíny. Jedná se například o nové technologie pro léčbu pokročilých forem srdečního selhání, infarktu myokardu, život ohrožujících poruch srdečního rytmu, hypertenze či cévních mozkových příhod.

Stavba budovy mezinárodního centra začala v červnu 2010. Významnou úlohu v něm má dlouhodobá spolupráce Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně s renomovanou americkou Mayo Clinic, která je zároveň špičkovou nemocnicí, zdravotnickou univerzitou a jedním z nejvýznamnějších center lékařského výzkumu na světě. ICRC má sedm nadzemních a tři podzemní podlaží. Náklady na vznik centra se blíží pěti miliardám korun. V současné době pracuje v ICRC 17 mezinárodních vědeckých týmů, které tvoří celkem 307 odborníků.

První navigace od Mapy.cz. Celá zdarma a s turistickými podklady offline. Stahujte, než vyrazíte na výlet.