Serhii Plokhy bez bulvarizování, uspěchaných soudů nebo jednostranných závěrů předkládá knihu Černobyl - historie jaderné katastrofy o jednom z největších průšvihů novodobých lidských dějin. Je to vzrušující, a zároveň velmi varující čtení. 

Krátce po výbuchu i naše stranické orgány vydaly prohlášení, že se toho moc nestalo a že na nás útočí lživá propaganda prohnilého Západu. Dokumentární záběry opravdových hrdinů, hasičů, techniků, vojáků i dalších lidí vypovídají o hrdinství i zoufalství. 

Anotace redakce:

Hrubý nástin vystihuje, co se v dubnu 1986 odehrálo v Černobylské jaderné elektrárně. Plokhy seznamuje s genezí sovětského jaderného výzkumu, konstrukcí dvou hlavních typů reaktorů užívaných v SSSR, s jejich přednostmi i chybami. Nastiňuje i výstavbu jaderné elektrárny u Černobylu, spojenou s problémy i proslulou sovětskou fušeřinou.

Hlavní část knihy je zaměřena na události, které vedly k explozi reaktoru č. 4. Kniha ilustruje zmatek technického personálu elektrárny, který nebyl schopen zjistit, co se vlastně stalo, i velmi nepružnou reakci ze strany místních i celostátních orgánů. Popsáno je úsilí hasičů o zvládnutí požáru na vybuchlém bloku 4 i jejich v mnoha případech tragické osudy.

Autor odhaluje nedostatky sovětského způsobu zvládání této události, snahu sovětských úřadů všech úrovní o zatajení černobylské exploze, a to nejen před zahraničím, ale především před vlastními občany. Kniha dokládá, že tato snaha o utajování je nakonec korunována nezamýšleným a pro SSSR v podstatě fatálními vývojem v radioaktivitou postižených republikách.

Vydala Jota Brno.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.