Jméno Čurda se stalo synonymem pro člověka, který má na svědomí smrt desítek  lidí při běsnění nacistů po atentátu na Reinharda Heydricha. 

Proč klesli na dno?

Jak reaguje člověk v mezních situacích? Jaké následky nese spolupráce s okupantem či úpis ďáblu? Naše novodobá historie není dlážděna jen hrdinstvím, obětavostí a zásadovostí, ale také selháváním, zrádcovstvím a kolaborací.

Miloš Doležal se dlouhodobě zabývá postavou mučedníka komunismu, faráře Josefa Toufara. Tentokrát se zaměřil na období protektorátu. Stopy po hlavních aktérech jeho knihy jsou i dnes znatelné a krvavé. Doležal nesoudí lidi ani dějiny. Rozplétá osudové okamžiky, snaží se porozumět vnitřním pohnutkám a nahlédnout do tragické partie, kterou s člověkem rozehrává Zlo. 

Anotace nakladatelství Host:

Tři dokumentární povídky nejsou historickou studií, ale živým a čtivým portrétem několika temných postav: Bohuslava Bušty alias „Zwirna“, krejčího z Vysočiny, který se stal agilním konfidentem gestapa v Táboře. Oskara „Kariho“ Felkla, předválečného československého četníka, posléze příslušníka gestapa na Kladně a jednoho ze strůjců vyvraždění a vypálení Lidic, a jeho manželky.

A konečně parašutisty Karla Čurdy, člena paraskupiny OUT DISTANCE, vysazeného do protektorátu na jaře roku 1942, který zradil své kamarády a kolegy a z něhož se stal spolupracovník gestapa Karl Jerhot.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.