Pavol Rankov (1964) je zkušený publicista, ač na začátek 70. let, o nichž píše ještě dítě, dokázal se dobrat souvislostí, aniž by sklouzl k laciné fabulaci. 

Ti, kteří dobu zažili, vědí, o čem kniha vypráví. Po půl roce nadějí, kdy se zdálo, že by normální poměry, jež jsou pro demokracii příznačné, mohly nastat, přišla sprcha. Po radostném vzepětí "pražského jara" 1968 nastaly kruté letní srpnové žně a poté zima. Vedení státu zklamalo, ikona A. Dubček podepsal v roce 1969 obuškový zákon a nechal mlátit policií a milicionáři vlastní lid. A do toho prověrkové komise, rozhodující o bytí a žití. 

Anotace vydavatelství Host:

Středověká legenda o sv. Janu Nepomuckém se prolíná s fikcí i skutečnými historickými událostmi roku 1972. Okupační sovětská armáda se v normalizačním Československu cítí jako doma a v podnicích, úřadech a školách právě skončily stranické prověrky a nastala vlna propouštění. Zato u Státní bezpečnosti se dá vybudovat skvělá kariéra. Do Prahy se ze slovenského hornického městečka Handlová stěhuje rodina Júlia Dobrotky, který se touží podílet na velké, ostře sledované stavbě československo-sovětského přátelství — pražského metra.

Jeho devatenáctiletého syna Tomáše však mnohem více zajímá historie. Se svými novými spolužáky Táňou, Martinem a Klárou z pražské filozofické fakulty poznávají Prahu, poslouchají bigbít, na přednáškách se noří do středověkých sporů a zkoumají legendu o Janu Nepomuckém. Dychtivě přitom očekávají, zda se ve zlatém relikviáři, který má být otevřen při rekonstrukci Svatovítského chrámu, opravdu ukrývá zachovalý jazyk tohoto středověkého světce. Dokonce kvůli tomu osloví mladého francouzského antropologa, stážistu v Národním muzeu, a chystají se s ním udělat rozhovor do univerzitního časopisu. Netuší však, že jejich počínání zpovzdálí sleduje ještě někdo další.

Vydal Host 2019.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.