Jaro v knihovně začíná již v pátek 20. března. V Jarní dílně se budou vyrábět dekorace a ozdoby s květinovou tématikou, prvky na velikonoční stůl a hlavně pestrobarevná kuřátka a slepičky. Dílnička je vhodná pro malé i velké, každý účastník si vytvoří něco podle svého vkusu a své fantazie.

Nedílnou součástí přípravy na velikonoce je malování vajíček horkým voskem. „Tato aktivita je mezi našimi uživateli velmi oblíbená a vždy navštěvovaná velkým počtem ‚kraslířek‘. Vidíme v tom touhu žen naučit se něco nového a návrat k tradicím. Vlastně i jednoho muže jsme v kreslířské dílně měli a dařilo se mu velmi dobře,“ vzpomíná vedoucí knihovny.

Zkušená lektorka Pavla Porubská se věnuje malování kraslic voskovou batikou od dětství. „Ke zdobení vajíček mě přivedl můj dědeček, který měl titul Mistr lidového umění. Všechny děti jsme se od něj učily. Mně to zůstalo a snažím se předávat své zkušenosti dál,“ uvedla Porubská a dodala: „Horácké kraslice mají svá specifika, vždy vychází z motivů z přírody, na každé by měl být symbol země, vody a vzduchu.“

Ke zpestření jara patří také již tradiční výstava velikonočních dekorací, kraslic, košíků a věnečků, kterou je možné zhlédnout ve vestibulu knihovny. „Jedná se o malou výstavku, kterou pořádáme každoročně v klentnickém Srdce v domě (domov pro tělesně a mentálně postižené) a Kolping Poysdorf (chráněné dílny) a stacionářem Biliculum Mikulov,“ upřesnila Salajková, vedoucí knihovny. „Návštěvníci knihovny tak mohou obdivovat mnohdy velmi profesionálně vypracované výrobky a dovednost handicapovaných je inspirativní pro všechny.“

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.