Hlavní částí projektu je obnova historického cihlového mostu pocházejícího z doby kardinála Dietrichsteina. Projekt vznikl ve spolupráci s rakouskou obcí Drasenhofen a také s obcí Sedlec u Mikulova. „Tito partneři projektu se podílí i finančně, a to v částech projektu – obnova a zpřístupnění cestní sítě, vytvoření nové naučné stezky a vydání brožury,“ uvedla Kateřina Korandová z Městského úřadu Mikulov, manažerka projektu. 

Historický most je svým stářím a délkou celkem patnácti oblouků jedinečným architektonickým dílem. Most se nachází v oblasti současného poloostrova Insel. Dříve území tvořilo jeden celek a bylo součástí komponované příměstské krajiny, kterou nechal vybudovat v 17. století kardinál Dietrichstein. Tento dřívější ostrov v rybníku Portz (dnes Nový rybník) býval spojený s městem dlouhým cihlovým mostem na obloukových pilířích a dva a půl kilometru dlouhým oboustranným stromořadím.

Kromě obnovy mostu bude také obnovena cestní síť a vytvořena nová naučná stezka, která dovede návštěvníky až do rakouského Drasenhofenu. „Samotná příprava projektu byla dlouhodobějšího charakteru. Mimo řadu jednání s partnery projektu a zainteresovanými subjekty byl řešen stavebně-historický průzkum mostu, projektové dokumentace mostu i cest a řada dalších náležitostí včetně vyřízení všech povolení. Zajímavostí například je, že při opravě mostních pilířů bude nutné dočasně přeložit tok Rybničního potoka,“ popsal okolnosti příprava projektu starosta města Rostislav Koštial.

Nově obnovená cestní sít se tak v katastru Mikulova napojí na cesty obce Sedlec u Mikulova a dále povede k rakouskému Drasenhofenu. „Mimo jiné tak vznikne chybějící prodloužení cyklostezky ze signálky ve směru od Mikulova do Rakouska a stezka tak plynule naváže na rakouskou trasu číslo 8,“ doplnila Kateřina Korandová.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.