Půvabný zámeček se nachází na břehu jezera, tvořeného slepým ramenem Dyje. V blízkosti zámku se nachází Muzeum lehkého opevnění s několika lehkými objekty, hraničními zátarasy a zákopy. V těchto dnech je už ale zámeček uzavřen a bude přístupný zase až v sezóně od dubna do října, kdy je zde také v provozu občerstvení.

Empírový zámeček Pohansko nechal postavit v letech 1811 – 1812 kníže Jan I. z Lichtenštejna. Návrh stavby vytvořil Josef Hardtmuth a Josef Kornhäusel.

Zatímco kdysi se v něm panstvo scházelo hlavně při honech a při výletech, dnes je zámek majetkem města Břeclavi a je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Zámeček Pohansko je elegantní stavba obdélníkového půdorysu. Tvoří ji střední patrová budova se symetrickými přízemními trakty po stranách. Celým přízemím procházejí pilířové arkády.

V severovýchodním průčelí prvního patra je lodžie s dvanácti iónskými sloupy. Fasáda je zdobena kruhovými medailony a obdélníkovými reliéfy s loveckými výjevy. Jejich autorem byl pravděpodobně vídeňský sochař Josef Klieber.

V zámeckých interiérech je od roku 1998 umístěna archeologická expozice břeclavského městského muzea. Jsou zde představeny nálezy z vykopávek stejnojmenného slovanského hradiště, nacházejícího se severovýchodně od zámku.

K zámečku Pohansko vede několik asfaltových cest, přístupných pro pěší nebo cyklisty. Z Břeclavi k zámku vede zelená turistická značka; délka trasy je asi 5 km z centra města. Kolem zámku také prochází Naučná stezka Pohansko.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.