Původně středověká tvrz byla v první polovině 16. století přestavěna na renesanční zámek. Zámek byl později barokně a empírově přestavěn a dnešní podoba zámku pochází z přelomu 19. a 20. století. 

Posledními šlechtickými držiteli zámku byli od počátku 19. století až do roku 1945 Dubští z Třebomyslic. Rod Dubských přistoupil především k empírovým úpravám zámku, který tak získal podobu komorního rodinného sídla.

Výsledkem stavební činnosti byla vedle úprav zámecké budovy salla terrena a po roce 1833 kolonáda, připomínající antické památky, jíž došlo k přímému spojení zahrady s obytnou částí. Poslední stavební změny proběhly v pseudohistorickém slohu a dotkly se hlavně zámecké kaple a některých užitkových budov.

Stylové interiéry lysické rezidence návštěvníkům představují životní prostředí a styl přední moravské hraběcí rodiny Dubských z Třebomyslic. Prohlídkové trasy vedou do zbrojnice, střelnice s ručně malovanými střeleckými terči, představí sbírku japonské a čínského umění, ale také příběh diplomata a cestovatele, fregatního kapitána Erwina Dubského či známé rakouské spisovatelky Marie von Ebner-Eschenbach, rozené hraběnky Dubské. K návštěvě láká i terasovitě založená zámecká zahrada s unikátní kolonádou z krytou pergolou.

O víkendu 30. a 31. března tu bude zahájena letošní návštěvnická sezona. Novinkou pro letošní sezónu je otevření zrestaurované sala terreny, tedy zahradního salónu, který se nachází nad severním křídlem hlavní zámecké budovy.

„Přesně před rokem začalo restaurování interiérů saly terreny (záchranné práce malby a detailní restaurátorský průzkum probíhaly v letech 2004, 2008 a 2014), hodnota zakázky je 4,2 milionu Kč z dotace MK ČR (SMVS). Unikátní manýristická malířská výzdoba technikou fresco secco se tak dočkala obnovy torzálních netradičních zachycení marín, mořských živočichů i vedut měst. Námět je odkazem na kavalírskou cestu tehdejších šlechtických majitelů lysického zámku, panství a stavitelů tohoto sálu Březnických z Náchoda. Současně s malbou byla restaurována pozdější mozaiková dlažba a výzdoba z mramoru, pocházející z 19. století,” uvedla Bc. Martina Rudolfová, kastelánka státního zámku Lysice.

„Návštěvníci tak budou mít možnost bez vstupného obdivovat restaurovaný interiér saly terreny v sobotu 30. března od 10 do 16 hodin. Další mimořádnou možnost nahlédnout do památkového prostoru s ojedinělou výzdobou budou mít návštěvníci až 13. dubna v rámci Dne památek. Správa zámku plánuje zařadit další návštěvy sálu už jen jako součást komentovaných prohlídek zámecké zahrady a zahradnictví, především ale bude od června sloužit jako reprezentační prostora pro pořádání svatebních obřadů a koncertů dobové hudby,” dodala kastelánka.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.