Program začal ve 14.00 hodin výstavou dobových dokumentů a fotografií v prostorách hasičské zbrojnice. Výstava byla převážně věnována odboji na Drahanské vrchovině - konkrétně na Benešovsku byly tři skupiny partyzánů: Skupina gen. Svobody, Skupina kap. Juraje a Skupina Delta II. Rovněž nebylo zapomenuto na desítku popravených vícovských občanů v obci Suchý.

Další téma výstavy bylo věnováno obci Benešov za války. Nechyběly historické zápisy v obecní kronice a rovněž byl zmíněn farář Richard Zavadil, který měl největší zásluhu na záchraně před vypálením Benešova německými vojsky na konci 2. světové války.

Také byly vystaveny zlaté medaile udělené Jihomoravským krajem Rostislavu Kudovi a Marii Vičarové za mimořádné zásluhy v aktivním odboji proti okupačním vojskům a k zhlédnutí byly i historické fotografie z návštěvy arm. gen. Ludvíka Svobody v Benešově.

Další část oslavy byla věnována slavnostnímu otevření zrekonstruovaného prostranství kolem kostela Povýšení Sv. Kříže. Po slavnostním přestřižení pásky starostem obce Benešov Antonínem Rusem, se konalo v kostele vystoupení žáků ZUŠ Velké Opatovice.

Poté následoval průvod s kladením věnců u památníků padlých v parku, na návsi a u pamětní desky Josefa Opálky, který byl umučen fašisty. Dále se průvod odebral na sokolskou zahradu, kde v 18.00 hodin oslava vyvrcholila zapálením vatry.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.