Ples se uskutečnil v Dělnickém domě v Blansku. Reprezentační ples zmíněné základní školy byl obnoven po 15leté odmlce. Plesu se zúčastnili učitelé školy, rodiče žáků či další příbuzní a další hosté.

Ples zahájil ředitel školy RNDr. Pavel Nezval, který přivítal hosty a předal slovo průvodci plesu a zároveň jednomu z učitelů školy Mgr. Martinu Grobárovi - ten na škole vyučuje hudební a tělesnou výchovu. Také on se zasloužil o obnovu reprezentačních plesů základní školy.

Následovalo předtančení žáků dvou devátých tříd. Předváděli dva tance - waltz a čaču. Pak byli vyzvání rodinní příslušníci, aby si se svými dcerami či syny zatančili tytéž tance. Následovalo vystoupení skupin Fit studio cvicsnami.cz, Street Dance SZUŠ Blansko a Aerobik team Orel Blansko. O půlnoci byla připravena půlnoční zumba Anety Kuklínkové. 

K tanci a poslechu po celou dobu plesu hrála skupina REFLEX-ROCK, jejímž členem a zpěvákem skupiny je již zmíněný učitel Mgr. Martin Grobár, který po celou dobu samozřejmě zpíval jednotlivé písničky k tanci. 

Základní škola TGM Blansko se bude snažit, aby se reprezentační ples školy stal znovu tradicí. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.