Předměty, které pocházejí z dnes nepřístupných hradů a zámků na jižní a severní Moravě, jsou jako tzv. svozy spravovány na státních hradech a zámcích. V Lysicích jsou předměty z celkem 43 hradů a zámků. Jsou uloženy v depozitářích, zapůjčují se na výstavy či doplnění prohlídkových tras a v mnoha případech se postupně vrací na svá původní místa.

Výstava je přístupná v září denně mimo pondělí od 9 do 16 hodin a v říjnu pouze o víkendech a státním svátku od 10 do 16 hodin.

Zámek Lysice
Renesanční šlechtický zámek s rozsáhlou barokní a klasicistní úpravou. Nachází se v něm bohatě vybavené interiéry s exotickými předměty nebo unikátní sbírka malovaných střeleckých terčů a zbrojnice. Ojedinělou architekturou je kolonáda s krytou pergolou v terasovité zámecké zahradě. V prázdninových měsících je přístupné také zámecké zahradnictví s oranžérií a fíkovnou. Na zámku jsou k vidění rovněž dvě stálé expozice věnované významné rakouské spisovatelce Marie Ebner von Eschenbach, rozené Dubské, a lysickému zámeckému divadlu. www.zameklysice.cz

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.